Čistiarne odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôdViete, čo sa deje s odpadovou vodou z Vašej domácnosti? Ako sa čistí odpadová voda, ktorú produkuje Vaša domácnosť? Prispievate k ochrane našej planéty? Niekto kladie na ochranu životného prostredia veľký dôraz, iní sa snažia dodržiavať zákony, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia, ďalší túžia po najnovších technických možnostiach, a tak si chcú vybaviť svoj dom, čo najmodernejšie.Čistiarne odpadových vôd, to je námet, ktorým sa bude zaoberať tento článok.

Pretože čistiarne odpadových vôd patria medzi vodné diela, ktoré podliehajú zákonom Slovenskej republiky a Európskej Únii, musia zodpovedať normám, ktoré sú stanovené štátom. Cena čistiarne odpadových vôd sa odvíja podľa kapacity, ktorá je prispôsobená domácnostiam alebo iným objektom. Čistiareň odpadových vôd je ideálna, ak staviate dom a nemáte možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu, prípadne je váš pozemok situovaný na mieste, kde je napojenie na verejnú kanalizáciu technicky aj finančne náročné. Zároveň je modernou alternatívou žumpy, pretože je ekonomicky aj enviromentálne omnoho výhodnejšia. So zavedením čistiarne ušetríte nemalé prostriedky na stočnom a navyše môžete vyčistenú odpadovú vodu aj využívať. Čistiarne odpadových vôd, ktoré sú určené iba pre domácnosť, fungujú na rôznych princípoch. Čistiarne odpadových vôd určenej pre domácnosť môžeme vyberať také, ktoré fungujú za pomocou aeróbnych mikroorganizmov alebo také, ktoré odbúravajú nečistotu chemickou reakciou. Ktorá varianta je Vám príjemnejšia? Čistiarne odpadových vôd majú, v oboch prípadoch, jedno spoločné a to sú filtre. Tu sú zachytené najväčšie nečistoty, ktoré sa v odpadovej vode vyskytujú a pretekajúca voda je potom ďalej čistená podľa spôsobu, ktorý si sami vyberiete. Možno si hovoríte, aký je rozdiel medzi čističkou odpadovej vody a žumpou respektívne septikom? Voda sa v nich čisti prakticky rovnako, avšak čistiarne odpadových vôd, na rozdiel od septikov či žumpy (kde rozklad kalov trvá oveľa dlhšie), umocňuje vzdušný kyslík a tým ešte viac aktivuje mikroorganizmy. Odpadová voda sa tak vyčistí až z deväťdesiatich ôsmich percent. A minimalizujete aj zápach, ktorý by sa inak šíril zo žumpy.

Čiže ako sa rozhodnete? Ostávate pri klasickej žumpe, alebo rozmýšľate nad čističkou odpadových vôd?

(Visited 145 times, 1 visits today)