Tepelná čerpadla vzduch/voda PRIMAKLIMA

Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají energie, která je obsažena v okolním vzduchu. K tomu se vzduch nasává ventilátorem, vede přes výparník tepelného čerpadla a ochlazuje. Energie je předávána chladivu, které ji převede na vysokou teplotní úroveň a předá na okruh topné vody. Vzduch jako zdroj tepla má tu přednost, že je všude k dispozici a lze jej získávat s nízkými náklady. Pro využívání vzduchu pro tepelná čerpadla není zapotřebí žádné povolení.

Tepelná čerpadla vzduch/voda je možno instalovat v domě nebo mimo dům. Instalace uvnitř domu vyžaduje vzduchové kanály pro přívod a odvádění venkovního vzduchu. Výhodou vnitřní instalace je odhlučnění tepelného čerpadla pomocí speciálních vzduchových kanálů. Naproti tomu instalace ve venkovním prostoru potřebuje menší prostor; zde je nutno dbát na pokyny pro instalaci (pro zamezení zatížení hlukovými emisemi).

Kolísající a právě v topné sezóně nízká teplotní úroveň venkovního vzduchu nepatrně zvyšuje potřebu energie. Zajímavou a nákladově příznivou alternativou může být v budově využití bivalentního režimu. Tepelné čerpadlo se dimenzuje na bivalenční bod, v závislosti na výši investice může bod ležet mezi 0 a -7 °C. Tepelná čerpadla vzduch/voda nabízejí nákladově příznivé alternativy k jiným zdrojům tepla rovněž v novostavbě. Provoz je většinou monoenergetický s výpočtovým bodem (bivalenční bod) mezi -2 a -7 °C. Přitom kryje tepelné čerpadlo potom cca 95 – 98 % celkové roční potřeby energie. Tato tepelná čerpadla vzduch voda nabízí např. ALPHA INNOTEC, BUDERUS nebo NIBE.

 

Další variantou jsou invertorová tepelná čerpadla

 

S invertorovým tepelným čerpadlem jste se rozhodli pro technicky nejpokrokovější řešení, šetřící životní prostředí. To vše umožňuje moderní invertorová technika. Při tomto technologickém řešení se otáčky kompresoru mění plynule v závislosti na potřebném chladicím nebo tepelném výkonu. Díky této precizní a pozvolné regulaci se docílí ve srovnání s konvenčním systémem větší úspory energie a účinnějšího provozu s vyšší životností.

Z toho vyplývá, že při vyšší potřebě chladícího nebo tepelného výkonu pracuje tepelné čerpadlo intenzivněji, při snížení potřeby chladícího nebo tepelného výkonu přejde čerpadlo do úsporného režimu a tím šetří provozní náklady. Tohoto můžete docílit s tepelnými čerpadly vzduch voda TOSHIBA, MITSUBISHI, DAIKIN, PANASONIC nebo NIBE.