Čtyři trendy ve výuce angličtiny

Stejně jako kterákoliv jiná lidská činnost, také jazykové vzdělávání podléhá trendům, které vyplývají ze společenské situace i technických možností. Asi nikomu z nás neuniklo, že nedávná pandemie a s ní spojené změny otřásly v základech s dosud zažitými výukovými metodami, přičemž některé pohřbily a jiné naopak vyvedly na výsluní.

Jak se ale budeme jazyky učit v blízké budoucnosti? Pojďme se nyní společně podívat na čtyři trendy, které mají podle odborníků z Jazykové školy PELICAN v oblasti výuky jazyků slibnou budoucnost.

1. CLIL

Pod někomu možná neznámou zkratkou CLIL se skrývá výuková metoda Content and Language Integrated Learning, což by se dalo do češtiny přeložit jako integrovaná výuka jazyka a obsahu. Jinými slovy, jde o přístup k předávání výukového obsahu prostřednictvím cizího jazyka, což má za výsledek nejen osvojení si daného jazyka, ale také daného nejazykového obsahu – ať už jde o dějepis, umění nebo ekologii.

Tato metoda byla pro svou efektivitu hojně využívána již před pandemií, nicméně až s náhlým přesunem výuky jazyků do online prostředí se studenti začali více ptát po smyslu a efektivitě vlastního vzdělávání. Metoda CLIL tak může být odpovědí na otázku, jak z výuky angličtiny a dalších jazyků vytěžit co nejvíc.

Čtyři trendy ve výuce angličtiny
Ukázka CLIL aktivity z projektu HI-GLOBE

2. Blended learning

Blended learning, hybrid learning nebo mixed-mode learning jsou všechno různé názvy pro jedno a totéž – metodu výuky, jež kombinuje prvky prezenční výuky s prvky e-learningu. Záměrem je, aby se využité přístupy kombinovaly a výsledkem byla lekce angličtiny sestavená tak, aby maximalizovala výhody obou přístupů.

To může v praxi vypadat tak, že studenti docházejí na část lekcí do školy, kde probíhá klasická prezenční výuka, přičemž druhá část probíhá přes některou z online výukových platforem. Žáci tak nejsou ochuzeni o interakci s vyučujícím, o diskuse a skupinovou práci, ale ani o interaktivní elektronické výukové materiály nebo multimédia.

Na principu blended learning jsou postaveny mj. i výukové materiály HI-GLOBE, jež počítají se setkáváním žáků s učitelem v učebně, ale nabízejí také množství online aktivit a her.

3. Globální vzdělávání

Globální vzdělávání je poměrně novým pojmem, který rezonuje nejen oblastí výuky jazyků. Tento přístup představila Rada Evropy jako reakci na stále více se propojující a globalizovaný svět.

Jeho cílem je vybavit studenty nejen znalostmi, ale také měkkými dovednostmi (jako je kritické myšlení, týmová práce nebo interkulturní komunikace), hodnoty a postoji (otevřenost, respekt, solidarita aj.), které jsou pro přežití v tomto světě nezbytné.

Globální témata, jako je udržitelnost, společenské nerovnosti, lidská práva nebo aktivní občanství si tak mohou (třeba za pomoci metody CLIL) najít místo i ve výuce angličtiny, například prostřednictvím projektu HI-GLOBE, na kterém spolupracuje Jazyková škola PELICAN.

Čtyři trendy ve výuce angličtiny
Nabídka výukových modulů v projektu HI-GLOBE

4. Multimédia

Ačkoli využití multimédií ve výuce angličtiny není nic nového pod sluncem, jde o trend, který s technickým rozvojem a rostoucí digitální gramotností učitelů i žáků nabývá na síle. Asi sotva si dnes už dokážeme představit lekci angličtiny, která by multimédií nějakým způsobem nevyužívala. Podle studie HI-GLOBE realizované v roce 2020 mezi evropskými učiteli angličtiny, a jíž se zúčastnili i lektoři Jazykové školy PELICAN, nabývají na popularitě i méně tradiční média, jako online hry nebo interaktivní texty.

A co vy? Zapojili jste některý z těchto trendů do své výuky?