Na jakou světovou stranu umísťovat FVE a v jakém sklonu?

Optimální orientace a sklon fotovoltaických panelů závisí na poloze, kde jsou instalovány. V obecném pravidle se však doporučuje umísťovat FVE směrem na jih, resp. v severní polokouli na jihovýchod nebo jihozápad, aby získaly co nejvíce slunečního záření během dne.

Pokud jsou panelu umístěny na jižní polokouli, doporučuje se je orientovat směrem na severovýchod nebo severozápad. Důležité je také zvážit sklon panelů, který by měl být nastaven podle zeměpisné šířky místa instalace.

V obecnosti se doporučuje sklon panelů v rozmezí 20-40 stupňů, aby byla zajištěna co nejvyšší produkce elektřiny během celého roku. Je třeba mít na paměti, že správná orientace a sklon panelů mohou zvýšit produkci elektřiny až o 20 % v porovnání s neoptimální orientací.

Co když je FVE ve stínu částečně?

Pokud jsou fotovoltaické panely umístěny částečně ve stínu, jejich produkce elektřiny může být snížena. Při částečném zastínění se některé části panelů nacházejí ve stínu a neabsorbují sluneční záření tak intenzivně jako ty, které jsou v přímém slunečním světle. To způsobuje snížení produkce elektřiny v daných částech panelu a celkově snižuje výkon celého systému.

V případě, že jsou fotovoltaické panely částečně ve stínu, je třeba zajistit optimální umístění panelů, aby byla zajištěna co nejvyšší produkce elektřiny. V některých případech může být nutné přemístit panely na jiné místo, kde budou méně stíněny. V jiných případech mohou být instalovány solární panely s technologií tzv. “bypass diod”, které minimalizují vliv částečného stínění na celkovou produkci elektřiny. V každém případě je však nezbytné zvážit vliv stínění na výkon systému a optimalizovat umístění panelů pro co nejlepší výsledky.

A co optimizery?

Optimizery jsou dalším způsobem, jak snížit vliv stínění na výkon fotovoltaických panelů. Tyto zařízení jsou umístěny mezi fotovoltaické panely a regulátorem nabíjení baterie a slouží k maximalizaci výkonu celého systému.

Optimizery pracují tak, že monitorují výkon každého jednotlivého panelu a optimalizují výkon celého systému, aby byla zajištěna co nejvyšší produkce elektřiny. Pokud je některá část panelu stíněna, optimizéry umožní, aby ostatní části panelu pokračovaly v produkci elektřiny s co nejvyšší účinností. To umožňuje zvýšení celkové produkce elektřiny a minimalizaci vlivu stínění.

Optimizéry jsou tedy výhodné zejména v případech, kdy jsou fotovoltaické panely instalovány v oblastech s častým stíněním, například v blízkosti stromů, budov nebo vysokých objektů. Použití optimizérů může výrazně zvýšit výkon celého systému a zlepšit jeho efektivitu.