Teflon aneb ideální povlak pro potravinářské kovy?

Teflon kdysi vznikl náhodou, dnes je nepostradatelnou součástí řady kuchyňských výrobků. Jak probíhá povlakování teflonem a jaké jsou jeho výhody?

Teflonování kovových povrchů

Teflonování čili povlakování kovů fluoroplastovými povlaky, je speciálním typem povrchové úpravy kovových produktů. Tento typ ochrany kovového povrchu poskytuje výrobkům specifické vlastnosti, které umožňují jejich širokou aplikaci v různých průmyslových odvětvích. Povrch povlakovaný teflonováním má obvykle velmi dobrou odolnost, korozivzdornost a kluznost. Zároveň se vyznačuje zdravotní nezávadností, která je důležitá při uplatnění v potravinářství nebo zdravotnictví.

Nanášení teflonových povrchů

Před vlastním provedením fluoroplastové povrchové úpravy je nutné kovový povrch ošetřit tak, aby dosáhl optimálních vlastností pro správnou přilnavost finální vrstvy teflonové hmoty. Po mechanickém a chemickém očištění se obvykle na upravovaný povrch nanáší tenká, chemicky vytvořená protikorozní vrstva sloužící k zajištění korozivzdornosti v případě, že dojde k poškození svrchního fluoroplastového nátěru či povlaku. V tomto případě je výhodné provedení úpravy povrchu fosfátováním, které zajistí zvýšenou odolnost proti vlhkosti a současně umožní snadnější teflonování vyrovnáním podkladní vrstvy.

Nanášení teflonové vrstvy je následně prováděno buď nástřikem nebo provedením výstelky, rotačním litím či povlakováním, na které navazuje výpal. Obecně jsou tyto technologické postupy (obdobně jako u většiny termoplastů) založeny na zahřátí nanesené vrstvy fluoroplastu, kdy vyšší teplota umožní polymeraci a zajistí jednolitost a stabilizaci povrchu.

PEEK

PEEK povlakování je tedy vhodný pro ty výrobky, které jsou vystaveny velmi vysokým teplotám či hydrolýze. Polyetheretherketon se tak používá nejen jako materiál pro výrobu extrémně odolných výrobků ale také pro povrchovou úpravu výrobků. 

Teflonování PFA

Povlakování kovů fluoroplastovými povlaky provádí řada společností s primárním zaměřením na provádění povrchové úpravy kovových výrobků. Rozdíly mezi jednotlivými typy fluoroplastů definují především vlastnosti povrchu a jeho míru odolnosti vůči nepříznivým podmínkám (vlhkosti, chemickým látkám, teplotě).

PFA je zkratka fluoroplastu označujícího kopolymer tetrafluoretylenu a perfluorovaného vinyléteru (někdy nazýváno teflonování perfluoralkoxy). Teflonování prostřednictvím tohoto materiálu dodá povrchu velmi dobré vlastnosti zejména v oblasti teplotní a mechanické odolnosti.