Jak fungují náhradní zdroj energie v praxi při výpadku elektřiny?

Leč si to nemusíme na první pohled přiznávat, tak jsme na elektrické energii doslova extrémně závislí. Nedokážeme si už představit skoro ani jediný den, kdy bychom neměli šanci používat elektrických zařízení a připojení k energetické síti. I tak se ale čas od času plánovaně či kvůli havárii stává, že o takovou síť přijedeme.

V domácnosti je to většinou spíše jenom nepříjemnost, ale pro společnosti to může být extrémním problémem. dvojnásob, pokud jsou jejich služby doslova závislé na produkci elektrické energie. Jak to pak u takových společností funguje?

Vždy disponují náhradním zdrojem energie

Snad už žádná společnost opravdu závislá na neustálém přísunu energie dnes nefunguje bez toho, aby neměla náhradní zdroj. Přitom záložní zdroj elektřiny může znamenat opravdu velké množství možností o naftových agregátů až po bateriové články nebo energetické centrály. V každém případě jsou ale společnosti standardně vybaveny takovým rozhraním, které jim umožní bez výpadku, nebo s extrémně krátkým výpadkem reagovat na ztrátu napájení ze sítě.

Automatický přechod do nouzového módu

U inteligentně vymyšlených sítí funguje jedno zásadní pravidlo. A to to, že se v takovém případě opravdu realizuje jenom činnost těch nejdůležitějších částí výroby nebo komplexu. Pokud například vypadne serverovně proud, tak nikdo netuší, jak dlouho to může trvat a jestli náhradní zdroj elektrické energie dokáže zásobovat areál dlouhodobě. Proto se automaticky odstaví vše, co není třeba, například standardní svícení se změní na nouzové. A udržují se v chodu jenom ty nejdůležitější systémy.

Možnost doplnění některých zdrojů

Jak již bylo zmíněno o několik řádků výše, tak jsme pod nepříjemným rizikem toho, že nám nemusí zdroj vydržet dostatečně dlouho do vyřešení problémy. To ale neplatí pro motorgenerátory a podobné druhy náhradních zdrojů. Zde je napájení řešeno přímo palivem, většinou naftou, kterou můžete doplňovat. Díky tomu tak můžete prodlužovat životnost zařízení, zatím co bez opětovného připojení to například náhradní moduly z bateriových částí nemohou realizovat.