Jak probíhá obrábění kovů na CNC strojích?

S rozvojem CNC strojů se značně proměnila i kovovýroba. CNC obrábění patří k nejmodernějším metodám, je rychlé, přesné a precizní. Tyto stroje jsou řízené počítačem a jsou schopné zpracovávat železo v té nejvyšší kvalitě s dokonalou přesností. Mají tak daleko nižší chybovost a nižší provozní náklady, což se projevuje i na výsledné ceně výrobků.

CNC stroje potřebují program

Obrábění je proces, kterým se kovu dává požadovaný tvar a potřebné rozměry, a to pomocí odebírání materiálu. Základními obráběcími nástroji je fréza, soustruh a vrták. CNC stroje nepotřebují mechanické ovládání uživatele, úkony provádějí samy na základě naprogramovaných příkazů. Většinou se do nich nahraje celý program, který jednotlivé příkazy spojuje.

Neznamená to ale, že CNC stroje nepotřebují žádnou obsluhu. Především je třeba, aby programátor napsal příslušný program a zadal ho stroji. Je nutné seřídit funkce, nastavit potřebné parametry a umístit do správné polohy obráběné kovy i pracovní nástroje. To provádí operátor CNC strojů. Dále jsou potřebné pravidelné kontroly, které zjistí, zda stroj pracuje správně.

Zvládnou obrábět cokoliv

CNC stroje zvládnou obrábět i velmi tvrdé kovy, například titan, a nerezové předměty. Většinou se využívají na výrobu trubek, ozubených kol a podobných součástek, kde je žádoucí, aby se dosáhlo co nejpřesnějších výsledků. Kromě toho lze na těchto strojích obrábět také plast, grafit nebo gumu. Jelikož jednotlivé stroje lze využít jen pro konkrétní operaci, začaly se vyrábět také CNC obráběcí centra, která zvládnou více úkonů.

Díky automatizaci je použití CNC strojů a obráběcích center efektivnější, rychlejší a levnější. Uspoří se nejen materiál, protože množství odpadu i chybovost je zcela minimální, ale sníží se také počet mezikroků ve výrobním procesu. Nejmodernější stroje pracují s přesností na nanometry. V neposlední řadě je takové obrábění bezpečnější.