Jak vypočítat uhlíkovou stopu vaší společnosti?

Tváří v tvář diskusi o klimatické krizi a naléhavosti přijetí účinných opatření ke snížení důsledků globálního oteplování začíná mnoho společností u nás i ve světě zařazovat do svého podnikatelského plánu i strategie udržitelnosti neboli ESG strategie. Jde o zkratku z anglického Environmental, Social and Government. Mezi cíle ESG strategie patří široké spektrum témat pomáhajících snižovat negativní dopady firem na životní prostředí, zaměstnanci i společnosti. Stále častějším faktorem v rámci okruhu životního prostředí je například výpočet a snižování uhlíkové stopy organizace, který umožňuje přehledně zmapovat dopady organizace na klima a největší zdroje emisí.

Měření uhlíkové stopy je branou k čisté budoucnosti

Abychom ochránili životní prostředí a zachovali jej pro budoucí generace, je potřeba mimo jiné snížit emise CO2. K tomu je ale potřeba vědět, kolik CO2 (a jakou činností) vaše firma produkuje. Tomuto údaji se říká uhlíková stopa organizace a mělo by být snahou každého podniku, aby byla co nejmenší. Jakmile budete vědět, jakou uhlíkovou stopu váš podnik produkuje, budete moci začít pracovat na jejím snížení – ať již změnou vaší technologie, úsporami či prostřednictvím různých projektů na kompenzaci emisí CO2.

Jak vypočítat vaši uhlíkovou stopu

Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte, je nezbytné dodržovat standardní metodiku výpočtu uhlíkové stopy. Zajistíte tak soulad s osvědčenými postupy ve vašem průmyslovém odvětví a usnadníte si měření vašich uhlíkových emisí. Nejpoužívanější metodikou pro výpočet uhlíkové stopy společnosti je metodika Protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocol).

Protokol o skleníkových plynech je nejrozšířenějším světovým standardem pro měření produkce skleníkových plynů. První vydání této normy bylo zveřejněno v roce 2001 po deseti letech mezinárodní spolupráce. V současné tento standard používá pro výpočet emisí uhlíku většina firem.