Pijete vodu z kohoutku? V mnoha lokalitách není její kvalita ideální

V poslední době se stále více diskutuje o kvalitě vody z vodovodního řádu. Například limity pro dusičnany jsou zde povoleny až pětkrát vyšší, než je tomu v Americe. Jakou vodu vlastně pijeme?

Kvalitní voda je pro náš život nezbytná

Pít kvalitní vodu je velmi důležité. Například alkalická ionizovaná voda, kterou si vyrobíte z obyčejné kohoutkové vody, dokáže rychle prostupovat mezi jednotlivými buňkami a zajistí až šestkrát vyšší hydrataci celému organismu než běžná voda. Generátor vodíkové vody dokáže také vodu z kohoutku zbavit nejčastějších potíží, které jsou v našich končinách typické. O co se jedná a jaké látky v naší vodě vlastně máme?

Tvrdá voda není pro náš organismus škodlivá

V České republice má dvě třetiny domácností v kohoutku tvrdou vodu. Je to dáno vysokým obsahem přírodních látek, které se do vody dostávají postupným zvětráváním hornin. Jedná se konkrétně o rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý a sloučeniny hořčíku. Tvrdá voda našemu organismu nijak neškodí. Zásadně však ovlivňuje životnost spotřebičů, ve kterých se vodní kámen usazuje. Tvrdá voda je patrná na první pohled – usazuje se na nádobí, ale i v kávě a čaji tvoří nepříjemný povlak.

Dusičnany přímo ohrožují naše zdraví

Zatímco tvrdá voda nepředstavuje pro náš organismus problém, jiný případ jsou dusičnany. Ty určitě nejsou vítaným prvkem. Tyto látky totiž přispívají ke vzniku vysokého krevního tlaku i infarktu. Dusičnany ale stojí i za dalšími chorobami. Zvyšují riziko vzniku nádorového onemocnění trávicího traktu, lymfatického systému nebo močového měchýře. Norma uvedená v NV SR č. 247/2017 Sb. přitom povoluje pětkrát vyšší koncentraci dusičnanů v naší zemi než například v USA. Tyto hodnoty mají většinou země s nedostatkem pitné vody, mezi které se rozhodně neřadíme.

Kvalita vody, kterou pijeme, je pro náš organismus velmi důležitá.