S poruchou nebo výpadkem proudu si poradí záložní zdroj

V současné době je pro naprostou většinu zařízení typické, že jsou závislá na dodávce elektrického proudu, což s sebou přináší zásadní problém v situacích, kdy dojde k jeho poruše nebo výpadku. Tento problém se týká domácností i firem. Naštěstí dnes již existuje jednoduché řešení v podobě záložního zdroje, jež se postará o zdroj energie v případě poruchy a náhlého výpadku elektřiny.

Ochrana jednotlivých zařízení

Smyslem záložních zdrojů je ochránit připojená zařízení, tak aby nedošlo vlivem výpadku či poruchy v elektrické síti ke ztrátě rozpracované práce či k poškození používaného zařízení. Označují se také zkratkou UPS (Uninterruptible Power System), což v překladu znamená zdroj nepřerušovaného napájení. V případě poruchy a výpadku se tak postarají o zdroj energie, než dojde k jejímu zpětnému nahození. Důležitou funkci zaujímají i při přepětí, podpětí a dalších jevech spojených s elektřinou, jež mají neblahý vliv na jednotlivá zařízení.

Kam záložní zdroje pořídit?

Záložní zdroje UPS by neměla chybět na mnoha místech. Zálohování napájení je důležité zejména u výpočetní techniky, jelikož výpočetní technika je na výpadek a poruchy v el. síti velmi náchylná. Záložní zdroj UPS zajistí, že uživatelé výpočetní techniky nepřijdou o své data a nedojde ke znehodnocení jejich práce. Navíc při přepětí může dojít k poškození výpočetní techniky, proto by neměly záložní zdroje UPS chybět všude tam, kde se využívají počítače. Uplatnění záložních zdrojů je však stále širší, kde všude je lze použít můžete zjistit na www.zaloznizdroje-ups.cz.

Vyberte si optimální záložní zdroj

Pokud jste se rozhodli využít záložní zdroj UPS ve své firmě nebo domácnosti, pak je důležité zvážit několik základních kritérií. Zejména byste si měli ujasnit druh připojovaného zařízení, výkon a dobu zálohování, kvalitu výstupního napětí a další parametry. Též důležité je obrátit se na specializovanou firmu, která vám poskytne kvalitní záložní zdroj. Jednou z těchto firem je například Schmachtl, která nabízí záložní zdroje od italské firmy Riello.