Co vědět při zakládání společnosti v USA

Co vědět při zakládání společnosti v USA

Založit si vlastní podnikání v USA může mít i pro tuzemského podnikatele celou řadu výhod. Jak na to?

Proč usilovat o založení firmy v USA

USA je oblíbenou zahraniční jurisdikcí, založení vlastní společnosti zde není příliš komplikované. Zásadním důvodem pro založení vlastního podnikání v této offshore jurisdikci je zejména daňová optimalizace.

Dalším důvodem může být též ochrana soukromí. Majitelé společnosti mají zajištěnou anonymitu vlastnictví. Z tohoto důvodu si zakladatelé povětšinou volí své společnosti jako holdingové, tedy jde o mateřskou společnost pro společnosti jiné.

Samostatnou kapitolou je pak vyšší míra prestiže, kterou lze u společností zakládaných v USA jednoznačně z pohledu tuzemského podnikatele hledat.

Co vědět při zakládání společnosti v USA

Výhodou založení společnosti v USA je i citelně nižší administrativní, a tím i časová zátěž v již fungujícím podnikání. Podnikatel nemá při splnění určitých specifických podmínek povinnost vést účetnictví a předkládat nutné informace k auditu.

Většina zájemců poptává založení LLC neboli limited liability company, což je obdoba české společnosti s ručením omezeným. Další možností je typ společnosti známý pod názvem corporation, která je alternativou tuzemské akciové společnosti.

Americké úřady obecně vůči non residents neboli cizím státním příslušníkům projevují vstřícnost. Chce-li zájemce na území USA investovat, má doslova dveře otevřené.

Jak na založení firmy v USA 

Co se týče základních informací o LLC, je především podstatné vědět, že společníci neručí za závazky společnosti. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že LLC přenáší podobně jako obchodní korporace v Česku zdanění svých zahraničních příjmů přímo právě na společníky.

Konkrétní podmínky pro zakládání se liší napříč různými americkými státy. Je proto potřeba s pečlivostí volit příslušnou lokalitu. K nejčastěji voleným americkým státům pro založení nové firmy patří například Oregon, ale i Delaware nebo Wyoming.

Co vědět při zakládání společnosti v USA

Ve většině států taktéž platí, že pro založení společnosti stačí pouze jedna osoba. Tento jednotlivec může plnit úlohu předsedy představenstva, tajemníka a pokladníka a může být zároveň i jediným členem představenstva.

Minimální stanovená výše základního kapitálu v případě LLC není stanovena. Může tedy být i ve výši pouze 1 USD. Vyžaduje se plné splacení základního kapitálu, prostředky však není nutné nikde deponovat.

Potřeba fyzické adresy, která je pro založení nutná, je pro účely podnikání v USA rovněž snadno řešitelná formou virtuálního sídla. To umožňuje každému zájemci si zvolit i adresu podle požadované míry prestiže.

V průměru trvá založení konkrétní společnosti mezi 3 až 10 dny. Lhůty se mohou lišit napříč jednotlivými státy, nicméně jsou i tak znatelně kratší než při zakládání společnosti s ručením omezeným v Česku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup