Efektivním nakládáním s odpady obce získají lepší prestiž a zároveň ušetří

Efektivní nakládání s odpady je v dnešní době velmi často zmiňovaným tématem. Zvýšením efektivity třídění odpadu obce chrání životní prostředí, ale zvyšují také svou prestiž. Na zefektivnění třídění, rekultivaci skládek nebo pořízení sběrných dvorů mohou žádat o dotace z OPŽP.

Svoz odpadu pro obce není levnou záležitostí. Navíc je mnohdy trápí nevzhledné a nebezpečné skládky, přeplněné kontejnery na biologický odpad nebo neefektivní nakládání s odpady.

Dotace na nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí proto obcím dává možnost čerpat finance z Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí. Z těchto dotací je možné financovat kompostéry pro občany, kompostárny a sběrné dvory, svozové a manipulační techniky, svoz a separaci tříděného odpadu nebo rekultivaci starých skládek. Obcím se tak mohou snížit poplatky za svoz komunálního odpadu až o 70 %.

Motivace domácností

Promyšlený systém efektivního třídění odpadu samozřejmě motivuje domácnosti tím, že je za třídění plastů, papíru a skla odmění. Občané totiž třídí odpad do nádob, které obdrží a jsou označeny čárovým kódem. I tyto nádoby jsou samozřejmě pořízeny rovněž z dotací. Na základě evidence má pak obec přehled o tom, kolik bylo na jednotlivých stanovištích vytřízeno odpadu a v jednotlivých domácnostech může stanovit snížení poplatků za svoz.

Velkou výhodou pro obce je fakt, že za větší množství vytřízeného odpadu získají vyšší finanční odměny od EKO-KOMu.

Povinnost třídění biologického odpadu

Od ledna 2015 navíc vstoupila v platnost novela zákona, kterou obcím vznikla povinnost třídit biologický odpad. Velmi efektivním řešením jsou kompostéry pro občany, které jsou také součástí dotací z OPŽP. Lidé tak získají kvalitní hnojivo a obcím se sníží náklady na sběr, svoz a skládkování komunálního odpadu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup