Široká škála uplatnění oběhového čerpadla

Čerpadlo je mechanické zařízení, které dodává protékající tekutině energii, a to buď tlakovou, potenciální nebo kinetickou. Často můžete také narazit na označení pumpa, oboje však znamená totéž. Samotné čerpadlo bývá poháněno motorem. V minulosti, předtím než byly motory vynalezeny, se k pohonu čerpadla využívala síla zvířecí, nebo i lidská. S takovými čerpadly se můžete občas setkat i v současnosti, jedná se ale o pumpy menší. V praxi se můžete s čerpadly setkat nejen v domácnostech, jsou využívána také například v zemědělství nebo v průmyslu. Zde se také používá ponorné čerpadlo.
V současné době existuje hned několik druhů čerpadel. Můžete se setkat s čerpadly odstředivými, obvodovými, labyrintovými, rotačními, dále existují například oběhová čerpadla, čerpadla proudová, peristaltická či plynotlaká.
Jedním z druhů čerpadel, které se využívají v domácnostech, jsou oběhová čerpadla. Tento typ čerpadel se využívá u topení, kde způsobuje cirkulaci teplé vody. Všechna oběhová čerpadla by měla splňovat jisté podmínky, jelikož se tento typ čerpadel využívá převážně během zimních měsíců a jejich porucha by způsobila nepříjemnosti. Těmi podmínkami jsou hlavně dlouhá životnost, nízká poruchovost, nízká spotřeba elektrické energie či bezhlučný provoz. Většina nových oběhových čerpadel zvládá pomocí čidel samo regulovat teplotu v místnosti. Díky těmto čidlům je šetřeno životní prostředí a hlavně peníze, které byste jinak za topení vydali.