BOZP pro pracovníky v lese. Co se musí dodržovat?

BOZP se samozřejmě nevztahuje jen na práci ve skladu, práci ve dřevozpracovatelském průmyslu nebo ve stavebnictví. Je to něco, co musí dodržovat naprosto každý. Podnikatelé, respektive tedy zaměstnavatelé musí dbát na bezpečnost práce, aby se tím předcházelo zbytečným pracovním úrazům a aby došlo k ochraně zdraví pracovníků. Pokud bude zjištěno, že BOZP nedodržují, rázem jim při kontrole bude udělena pokuta sahající do milionů korun.

S BOZP může pomoct firma Extéria, která patří k předním poskytovatelům poradenství v oblasti BOZP a PO. O firmě se dočtete na internetu, kde najdete hromadu referencí a recenzí, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů i samotných zaměstnanců.

Firma Extéria moc dobře ví, že BOZP se musí dodržovat i pracovníky v lese. Podívejme se proto na několik povinností, které pracovníci v lese musí dodržovat.

Je nutné mít vhodné a kvalitní OOPP

V každém oboru musí pracovníci mít vhodné a kvalitní ochranné pracovní prostředky. To platí i pro práci v lese. Pracovníci, kteří pracují v lesích, musí mít především ochranné přilby, ochrannou obuv i oděv, samozřejmě musí mít rukavice a také ochranné brýle či obličejové štíty. Právě to všechno někdy může zachránit život člověka či předcházet zbytečným úrazům.

Zaměstnanci musí být vybavení balíčkem první pomoci

Pokud jste zaměstnavatelem pracovníků pracujících v lesích, musíte je vybavit balíčkem první pomoci. Zejména pracovníci vykonávající práci s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím musí být vybavení takzvaným obvazovým balíčkem čili balíčkem první pomoci.

Musí být stanoveny pracovní postupy

Povinností každého zaměstnavatele je také stanovit pracovní postupy. S nimi musí seznámit všechny pracovníky. Zaměstnanci musí být upozornění hlavně na rizika při kácení stromů, kdy dochází k nejhorším úrazům. Kromě jiného musí být zaměstnanci poučeni o bezpečném provádění nakládky a vykládky dříví.