Jaké výhody přináší větrání pomocí rekuperace?

Využití rekuperačního zařízení v domech a bytech je v posledních letech velice populární. Ve své podstatě se jedná o řízené (nucené) větrání. Větrání v domácnostech je velice důležité, avšak v zimních měsících často opomíjené. Řešením, jak ušetřit značnou část tepla v bytě, která by se jinak ztratila větráním okny, je právě rekuperace Pardubice a Hradec Králové. Využití rekuperace v bytech však přináší řadu dalších výhod.

Princip rekuperace

Rekuperace je zjednodušeně zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Získané teplo je následně předáno chladnému vzduchu, a díky tomu je tento vzduch přiváděn do místnosti předehřátý. Nedochází tak k ochlazování vzduchu. Rekuperace Pardubice má 2 základní části, jež jsou tvořeny z rekuperační jednotky a potrubí. Potrubí se nachází po celé domácnosti (ale může sloužit také pouze v jednotlivých místnostech), což přináší dostatečné šíření čerstvého vzduchu a rovněž odvádění odpadního vzduchu. V zimě je čerstvý vzduch přihříván a naopak v letních měsících je přiváděn chladný vzduch, takže působí jako klimatizace.

Hlavní výhody rekuperační jednotky

Za hlavní přínos rekuperace Hradec Králové je považováno především omezení tepelných ztrát z objektu, ke kterému by docházelo klasickým větráním. Větrání pomocí rekuperace však nespočívá pouze v úspoře tepla, ale přináší také snížení výdajů za energii. Významný vliv má i na zdraví, jelikož umožňuje dýchat čerstvý vzduch, zamezuje výskytu plísní, bakterií i hmyzu. Zvyšuje tak kvalitu vzduchu v obydlí a díky filtraci je vzduch ideální i pro alergiky a astmatiky. Nakonec chrání obydlí před pachy a hlukem zvenčí. Za nevýhodu mohou být považovány vyšší náklady na pořízení rekuperace.

Jak vybrat rekuperaci?

Využít větrání pomocí rekuperace lze téměř pro všechny domy i byty. Při výběru rekuperace je však třeba se zaměřit na několik faktorů, především záleží na prostoru, kde se chystáte rekuperaci využít. Pokud plánujete využít větrání pomocí rekuperace i ve své domácnosti, pak se obraťte na odborníky z firmy Recu-Clim, kteří vám s výběrem pomohou. Jejich specializací je komfort v domech, v jejich nabídce naleznete také tepelná čerpadla a klimatizace Hradec Králové.