Zaměstnanecká versus modrá karta

Zaměstnanecká karta jako základ

Jedná se o druh povolení, který umožní cizinci dlouhodobý pobyt na území ČR (delší než 3 měsíce) za účelem zaměstnání, a to bez ohledu na požadovanou odbornou způsobilost pro výkon práce.

Toto pracovní místo však musí být uvedeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, která jsou uvedena na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.  Tato karta je určena pro všechny cizince ze všech koutů světa.

Výjimkou jsou občané Evropské Unie a Švýcarska. Pokud cizinec disponuje zaměstnaneckou kartou, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pozici, na kterou byla karta vydána anebo ke které dostal souhlas dřívější právní úpravou.

Zaměstnanecká versus modrá karta

Tato karta může nahradit vízum k pobytu nad 90 dnů, pokud je zde cizinec za účelem zaměstnání. Tato plastová karta s biometrickými prvky je vydána na dobu, kterou má trvat zaměstnání cizince – jedná se však nejdéle o 2 roky s tím, že je možnost si nechat povolení prodloužit.

Žádost o zaměstnaneckou kartu musíte podat buď osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky anebo můžete kontaktovat naše odborníky v agentuře IRS Czech, kteří se o tuto věc postarají. 

Je třeba také počítat se správním poplatkem 5.000, – Kč za přijetí žádosti. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu je přibližně 60 dnů. Může se jednat i o lhůtu 90 dnů ve zvlášť složitých případech, kdy si musí příslušný orgán obstarat i jiné podklady pro rozhodnutí.

Modrá karta pro kvalifikované

Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci a mnohdy i praxi.  Za vysokou kvalifikaci se v tomto případě považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Zaměstnanecká versus modrá karta

V tom můžeme nalézt zásadní rozdíl mezi modrou a zaměstnaneckou kartou. Zároveň musí být nabízená mzda cizinci alespoň v minimální výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy, minimální hrubá mzda pro vydání modré karty je tedy alespoň 47 828 Kč.

Všechna volná pracovní místa pro držitele modré karty nalezneme na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. 

O modrou kartu lze žádat na zastupitelském úřadu České republiky ve státě, jehož jste občanem. Druhou možnost představuje přímo Ministerstvo vnitra v České republice, tato varianta je však přípustná jen pro státy, jejichž seznam je přístupný na internetu.

Správní poplatek činí stejně jako u zaměstnanecké karty 5.000, – Kč. Pokud s žádostí tápete, určitě nás neváhejte kontaktovat a můžeme vaši situaci prokonzultovat a zároveň vyřešit. Modrá karta je stejně jako zaměstnanecká karta vydávána na dobu 2 let s možností prodloužení.

Složitý proces zažádání nechte na nás

Určitě je zde na místě, abyste kontaktoval agenturu IRS Czech, která Vám pomůže se lépe rozhodnout pro typ karty. Zároveň Vám pomůže vyplnit jak žádost, tak Vám také poradí, jaké další dokumenty je třeba pro úřady doložit, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.

K těm může dojít právě v důsledku řádného nedoložení potřebných dokumentů či špatné vyplnění formulářů. Neváhejte se proto na nás obrátit!