Svěřte ochranu svého majetku trustu

Trust je institut, který je v tuzemském právu stále považován za novinku. Jakým způsobem může sloužit pro ochranu majetku?

Co je to trust

Vůbec první zmínky o trustech pocházejí z řeckého a římského práva. Ve své moderní podobě však byly zavedeny až v anglosaském právu. Trust je v těchto státech definován jako právní vztah dvou stran, přičemž jedna majetek spravuje tak, aby z něho druhá osoba měla užitek.

Známa je však stejná úprava i v dalších evropských zemích, jako je Německo nebo Francie, ale i Lichtenštejnsko či Švýcarsko. Od počátku roku 2014 byl pod označením svěřenský fond trust zaveden i do českého občanského zákoníku.

V tuzemské legislativě se však o úplnou novinku taktéž nejedná. Historicky úpravu svěřenství nalezneme již v rakouském občanském zákoníku z roku 1811. Poměrně hojně se pak využíval až do roku 1924, kdy zůstal pozapomenut až do své renesance v novém tisíciletí, kdy jeho popularita postupně narůstá.

Jak vzniká trust

V principu funguje tak, že zakladatel vyčlení majetek a sepsáním tzv. listiny přání (statutu) ustanoví, jakým způsobem má být trust spravován a kdo má mít z majetku a výnosů trustu prospěch. Trust je tedy převeden do správy jiné osoby (správce).

Správce svěřenského fondu je za správu majetku zodpovědný a plní své povinnosti osobně, proto se stále častěji hovoří o nutnosti profesionalizace těchto osob. Spravován následně může být trust jak ve prospěch samotného zakladatele, tak i ve prospěch třetí osoby.

Svěřenský fond vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu, jinak nemůže vzniknout. Majetek se následně stává účelově samostatným bez právní subjektivity. Je evidovaný ve veřejných rejstřících a nelze jej považovat za zcela anonymní. Informace o skutečných majitelích jsou obsaženy v Evidenci skutečných majitelů vedené příslušnými soudy.

Svěřte ochranu svého majetku trustu

Zřízen také trust může být pořízením pro případ smrti a vznikne tak až smrtí zůstavitele. I do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.

Jakým způsobem trust chrání majetek

Využit může být tento právní vztah ke správě rodinného nebo firemního majetku. Původně byl sice oblíben především v sortě vysokých politiků a bohatých podnikatelů, nicméně stále častěji si trust nachází cestu i k běžným lidem.

Podle svého potenciálního účelu se tak dělí na:

  • osobní svěřenský fond – osobní účely
  • rodinný svěřenský fond – rodinné účely
  • obchodní svěřenský fond – korporátní a obchodní účely
  • charitativní svěřenský fond – veřejně prospěšné účely
  • investiční svěřenský fond – investiční účely

Majetek se nemůže stát předmětem dědictví či exekuce. Trust tak může především poskytnout efektivní ochranu majetku před nenadálou událostí nebo útokem zvenčí. Ta může vyplynout například z rizikového podnikání nebo i z manželských potíží. Používá se též jako nástroj pro úspěšné převedení rodinného majetku na další generace dědiců.