Jak na rizikové kácení stromů

Je zbytečné nerozvážně riskovat, pokud vám překáží vzrostlý strom u domu nebo v blízkosti elektrických drátů. Zrovna tak může být takový strom již starý a hrozí jeho pád, což by mohlo ohrozit zdraví členů domácnosti nebo poničení majetku.

Pro kácení stromů je třeba určitá zkušenost a zajištění maximální bezpečnosti. Není-li však dostatek prostoru, neměl by se majitel do kácení vůbec pouštět. V takovýchto a podobných situacích je nejlepším a nejbezpečnějším způsobem pozvat si pracovníky RD servis, kteří již řadu let provádějí rizikové kácení stromů. Jedná se o postup, který je nezbytný právě ve výše uvedených případech.

Co je rizikové kácení

Kácení stromů je vždy spojeno se značným rizikem. Mnohem jednodušší je to v případech, kdy je dostatek prostoru a padání stromu lze nasměrovat na určité místo. Tomuto klasickému kácení se také proto říká směrové. Ovšem pokud potřebné místo není a navíc strom roste v blízkosti nemovitosti, elektrického vedení nebo jiné překážky, je nutné jej kácet zcela jiným způsobem. Dalo Jak na rizikové kácení stromůby se říci že opačným, jelikož se strom kácí odshora. Začne se korunou a postupně se shora odřezávají větve a kusy kmene.

Jak se přitom postupuje

Firma RD servis disponuje jednak zkušenými a šikovnými pracovníky, a jednak potřebnou technikou. Tou je především výsuvná plošina, která dělníky vyzvedne až k samotné koruně stromu. Ovšem jsou i případy, kdy není pro výsuvnou plošinu žádné místo, nebo je terén pro její přistavení nevhodný. Pak musí nastoupit metoda založená na lezecké technice, což jsou vlastně stoupací železa umožňující vystoupání po kmeni stromu za současného jištění lanem, které má dělník kolem pasu. Nahoru si pak dělník vytáhne pomocí lana motorovou řetězovou pilu a dále postupuje stejně jako u výsuvné plošiny. Pro větší bezpečnost se v obou případech odřezané kusy spouštějí na zem na laně.

Dalším společným jmenovatelem obou metod je nabídka firmy na odklizení pořezaného dřeva a jeho odvoz. Zákazník si samozřejmě může vybrat a použít dřevo pro svou vlastní potřebu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup