Kdo je jedničkou ve strojírenství? Firma MSC MetPro, a. s.

Určitě jste slyšeli o zaměstnanecké krizi, která sužuje naši republiku. Bohužel nedostatek zaměstnanců se dotýká každého oboru, nikoliv jen řemeslných firem. I strojírenství má o zaměstnance nouze, což je velký problém, který brání v rozvoji tohoto průmyslu. Strojírenství se dlouhodobě považuje za tahouna české ekonomiky. Vyváží se pravidelně více, než se dováží, o což se zasluhuje i společnost MSC MetPro, a. s., která sídlí v Moravskoslezském kraji.

Jestliže byste někdy chtěli rozjet svůj vlastní byznys a jestliže byste chtěli proniknout do světa strojírenství, museli byste se poprat s konkurencí v podobě společnosti MSC MetPro, a. s. Tato společnost je považována za jedničku v oboru strojírenství, jedná se o prestižního dodavatele hutního materiálu a tvarových výpalků. Navíc dlouhodobě patří jejich ceny k těm nejnižším na trhu, což není jediný důvod, proč o klienty nemá nouze.

Nabídka služeb společnosti je velice široká. Právě na nabídku služeb se firma zaměřuje. Zpracovává širokou škálu hutního materiálu. Patří k nim například zpracovávání oceli, nerezu, plechů, hliníku či speciálních vysokopevnostních ocelí. Firma se zaměřuje převážně na zakázkovou výrobu, která probíhá pomocí nejmodernějších technologií, jež produkují kvalitní výrobky, které jsou vyrobeny s maximální přesností.

Jaké služby firma nabízí?

Jak jsme zmínili, firma si zakládá na široké nabídce služeb. V nabídce služeb proto najdeme pálení, které je prováděno pomocí kyslíku, plasmou nebo laserem, dále se zde tryská materiál, díky čemuž se hutní materiál zbavuje koroze a jiných nečistot. V nabídce služeb najdeme i ohraňování materiálu či rovnání materiálu, během kterého dojde k narovnání všech deformací hutního materiálu, k nimž dochází vlivem vnitřního pnutí.

Doprava zahrnuta ve službách

Opomenout nesmíme dopravu, která je taktéž zahrnuta ve službách.