Co je to rezistor a k čemu jej lze využít?

Rezistor je elektrotechnická součástka, která má v praxi široké možnosti využití. K čemu slouží a které typy rezistorů rozeznáváme?

Odpor rezistoru

Rezistor je jinak znám i pod lidovým označením odpor. V ideálním případě disponuje jedinou vlastností, jíž je právě elektrický odpor. Ideální podmínky jsou posuzovány jako nezávislé na pracovních podmínkách a fyzikálních parametrech okolního prostředí. To znamená, že napětí na svorkách rezistoru je přímo úměrné proudu, který jím protéká. V případě, že napětí a proud jsou střídavé, nemají proti sobe žádný fázový posun. Na samotné součástce je odpor vyznačen, a to ve formě písmenového, případně barevného kódu. V praxi se navíc doporučuje vždy součástku změřit před jejím osazením. Tímto postupem vyloučíme užití vadného rezistoru.

Další parametry rezistoru

Odpor je základním, avšak nikoli jediným parametrem rezistoru. Výrobci u těchto součástek dále udávají jmenovité zatížení. To stanovuje maximální výkon, kterým lze rezistor trvale zatížit. Jmenovité napětí pak určuje maximální napětí, na které je možné rezistor trvale připojit, aniž by hrozilo, že ho zničíme.

Rozdělení rezistorů

Základní typy rezistorů se dle konstrukčního provedení dělí na ty se dvěma vývody, případně na rezistory s více než dvěma vývody. Rezistory se dvěma vývody dále mohou být pevné i nastavitelné. Rezistory s více vývody lze pak dále rozdělit ještě na rezistory s odbočkami, potenciometry a potenciometrické trimry. Druhé hledisko dělení rezistorů může být to technologické. Pak je možné je rozdělit na drátové a vrstvové. U drátových je pak odpor je vytvořen pomocí vinutí z odporového vodiče, zatímco u vrstvových má odporový materiál formu vrstvy. Vrstvové rezistory patří k nejrozšířenějším. Drátové rezistory jsou však vhodné i pro větší výkonová zatížení.

Využití rezistorů

Rezistory patří k nejpoužívanějším slaboproudým součástkám. Jejich základní funkce v podobě omezení protékajícího proudu nebo získání napěťového úbytku lze využít například u zakončení signálových linek proti odrazům či pro tlumení kmitavých obvodů.

TME, přední dodavatele elektronických součástek

Proto nemohou chybět ani v nabídce TME, předního dodavatele elektronických součástek. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je původem polská společnost, která na trhu existuje již od roku 1990. Své sídlo má v Lodži, ve středním Polsku se také nachází rozsáhlé distribuční zázemí. To umožňuje rychle a spolehlivě odbavit až 5 000 objednávek za den. TME proto patří ve svém oboru k lídrům současného trhu. Dnes je součástí silné mezinárodní skupiny. Fungování značky TME je postaveno na vysokých kvalitativních standardech jednotlivých produktů i flexibilní komunikaci a pružném řešení požadavků každého zákazníka.

undefined