Základní metody svařování. Znáte je?

Profese svářeče je na dnešním trhu práce velice žádaná a ceněná. Znáte základní metody, kterými je možno svářet? Podívejte se na přehled těch nejpoužívanějších. Poznáte je?

Když se materiál taví

První z metod, kterou si představíme, je obloukové svařování pomocí tavicího se materiálu. Toto svařování se realizuje v ochranné atmosféře plynu. Můžete přitom použít nejen aktivní, ale také inertní plyn. Také druhy drátů jsou různé. Věděli byste, o jakou metodu svařování se jedná?

Pokud jste určili metodu MIG/MAG, je to správně. Svářečka mig mag je v dnešní době velmi cenově dostupná a slouží pro celou řadu účelů.

Wolframová elektroda, ochranná atmosféra

Další metoda, kterou budete mít za úkol pojmenovat, se vyznačuje tím, že se při ní používají netavicí se wolframové elektrody. Vždy se přitom pracuje v ochranné atmosféře inertního plynu a ve většině případů se přidává další svařovací materiál. I tento postup se řadí mezi základní druhy svařování.

Poznali jste známou metodu TIG, která má již téměř stoletou tradici? Jako ochranný plyn se zde většinou používá argon nebo hélium, někdy také jejich směsi.

Svařovací dráty i svařovací pásky

Víte, jak se označuje plně automatizovaná metoda svařování, která je známá podle ISO 4063 a využívá obloukového svařování, kdy je svarová lázeň přímo chráněna plyny, které vznikají při hoření a tavením tavidla ve svarové lázni? Zde se jako přídavný materiál mohou využívat nejen svařovací dráty, ale také svařovací pásky.

Poznali jste metodu známou pod zkratkou APT, tedy svařování pod tavidlem? Tato metoda automatického svařování byla vytvořena, aby bylo možno dosáhnout vysokého výkonu odtavení při svařování velmi dlouhých svarů při stavbě lodí, tlakových nádob či mostů – tedy materiálů, které mají větší tloušťku.

Poznali jste všechny základní svařovací metody i vy? Používáte některou z nich aktivně? Viděli jste již videa práce APT svařování?